dimarts, 8 de març de 2011

Traductor automàtic del català a l'occità. Coneix la llengua de la Val d'Aran.
http://traductor.gencat.cat/jsp/go2home.jsp?locale=ca